Bedrijfsbezoek van burgemeester en wethouder aan Orange Planet

Orange Planet ontvangt waarnemend burgemeester Marnix Bakermans en wethouder Ankie de Hoon voor een gesprek over de organisatie, MVO en de Green Deal.

Op 24 oktober mochten we bij Orange Planet waarnemend burgemeester Marnix Bakermans en wethouder Economie Ankie de Hoon ontvangen. Op 26 september jl. is Marnix Bakermans benoemd tot waarnemend burgemeester van Dongen door de commissaris van de Koning. Na een rondleiding door de organisatie werd er uitgebreid kennis gemaakt. Tijdens de kennismaking werd er gesproken over de start van organisatie, groei tot de huidige markttransitie. Er werden ervaringen uitgewisseld en mogelijkheden verkend om elkaars ambities te versterken. Uiteraard werd er ook gesproken over de MVO-verklaring, welke Orange Planet behaalde in 2020, en welke stappen de organisatie daarin heeft gezet en nog wil zetten.

Orange Planet trekt gezamenlijk op met de gemeente Dongen om tot een Green Deal te komen op het industrieterrein in Dongen. In september vond hier de kick-off van plaats in het gemeentehuis en op 4 december zal hier gevolg aan gegeven worden. Ondernemers kunnen de agenda, doelstellingen en tempo bepalen van de Green Deal, waarbij een heldere samenwerkingsvorm cruciaal is voor succes.  Samenwerking van bedrijven, overheid en stakeholders is hiervoor van belang en beiden hopen dat meer ondernemers zich melden om aan te sluiten. Dit kan bij Sabine van Dooren, accountmanager bedrijven [email protected].