Samenwerking Samen Top en Orange Planet

Samen Top x Orange Planet

Begin dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met Stichting Samen Top, waardoor we elke dinsdag een vijftal toppers op de werkvloer hebben rondlopen om ons een handje te helpen.

Tijdens ons MVO-traject kwam naar voren dat onze collega’s de wens hadden om ons bedrijf open te stellen voor mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is ook een van de doelen binnen Orange Planet geworden, vandaar dat we met enthousiasme een samenwerking zijn aangegaan met stichting Samen Top.

Over Samen Top

De organisatie Samen Top zet zich al meer dan 5 jaar in om mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten werken in de maatschappij. Dit doen ze door veilige leer- en werkervaringen te creëren binnen reguliere bedrijven. Zo wordt een nieuwe betekenis gegeven aan het begrip ‘dagbesteding’.

Samen Top en Orange Planet

Elke dinsdag zijn ze er weer, onze toppers. Sinds februari hebben we ‘s ochtends extra hulp in het magazijn van de vijf toppers: Tim, Rachelle, Thomas, Jens en Tijn. Daar zijn wij heel blij mee. De werkzaamheden variëren van het inpakken van pakketjes, het laden en lossen, tot het stickeren en ompakken van producten en nog veel meer! ’s Middags stellen we ons pand beschikbaar voor scholing. We hopen deze fijne samenwerking nog lang door te kunnen zetten, want zonder deze toppers kunnen we niet meer!